GRATIS standaard verzending binnen de EU voor bestellingen van meer dan 250 €

Nieuwsbrief: 10% korting op uw eerste registratie

0

Uw winkelwagen is leeg

Voorwaarden

Algemene voorwaarden met klantinformatie

Inhoudsopgave

 1. reikwijdte
 2. Contract
 3. Herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Levering en verzendvoorwaarden
 6. Behoud van de titel
 7. Aansprakelijkheid voor defecten (garantie)
 8. Speciale voorwaarden voor de verwerking van goederen volgens bepaalde specificaties van de klant
 9. Aflossing van actievouchers
 10. Aflossing van cadeaubonnen
 11. Toepasselijk recht
 12. Jurisdictie
 13. Alternatieve geschillenbeslechting

1) scope

1.1Deze algemene voorwaarden (hierna aangeduid als "GTC") van Conrad Hasselbach schoenen en kledingstuk GMBH (hierna "verkoper" genoemd), zijn van toepassing op alle contracten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna aangeduid "Klant") met de verkoper met betrekking tot de verkoop van goederen die in zijn online winkel worden gepresenteerd. Dit is in tegenspraak met de opname van eigen voorwaarden van de klant, tenzij er iets anders is overeengekomen.

1.2Voor contracten voor de levering van vouchers zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk in dit opzicht uitdrukkelijk gedelegeerd.

1.3Consumenten in de zin van deze algemene voorwaarden zijn elke natuurlijke persoon die een juridische transactie voor de doeleinden besluit, die voornamelijk niet worden toegeschreven aan noch hun commerciële noch hun onafhankelijke beroepsactiviteiten. Ondernemers in de zin van deze algemene voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch partnerschap, wat de sluiting is van een juridische transactie bij de uitoefening van hun commerciële of onafhankelijke beroepsactiviteiten.

2) Conclusie van contract

2.1De productbeschrijvingen in de online winkel van de verkoper vormen geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen om een ​​bindend aanbod door de klant in te dienen.

2.2De klant kan het aanbod over het online bestelformulier leveren dat is geïntegreerd in de online winkel van de verkoper. De klant geeft de klant na de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje en is door het elektronische orderproces doorgegeven door op het bestelproces van de bestelprocesknoppen een juridisch bindend contractaanbieding te klikken met betrekking tot de goederen in het winkelwagentje. Bovendien kan de klant het aanbod ook per telefoon, per fax, per e-mail, post of via het online contactformulier aan de verkoper indienen.

2.3De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

 • Door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te verzenden, waardoor de ontvangst van de orderbevestiging bij de Klant doorslaggevend is, of
 • door de bestelde goederen aan de klant aan te bieden, waardoor de ontvangst van de goederen bij de klant significant is, of
 • door de klant voor betaling aan de klant bij aflevering aan te vragen.

Als er verschillende van de bovengenoemde alternatieven aanwezig zijn, komt het contract op het moment dat een van de bovengenoemde alternatieven eerst voorkomt. De deadline voor het accepteren van het aanbod begint de klant op de dag door te voeren na het verzenden van het aanbod door de klant en eindigt met het verstrijken van de vijfde dag na de verzending van het aanbod. Als de verkoper het aanbod van de klant binnen een vooraf bepaalde periode niet accepteert, is dit de afwijzing van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer aan zijn intentieverklaring is gebonden.

2.4Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper, wordt de contracttekst door de verkoper opgeslagen na de sluiting van het contract en verzonden naar de klant na verzending van zijn bestelling schriftelijk (bijv. E-mail, fax of brief). Een extra bereikbaarheid van de contracttekst door de verkoper is dat niet. Als de klant een gebruikersaccount heeft opgezet in de online-shop van de verkoper voordat u zijn bestelling verzendt, worden de ordergegevens gearchiveerd op de website van de verkoper en zijn ze toegankelijk via de beveiligde gebruikersaccount van de klant, waarbij de bijbehorende inloggegevens gratis worden vermeld .

2.5Vóór het binden van de levering van de bestelling via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten herkennen op attent lezen van de informatie die op het scherm wordt weergegeven. Een effectieve technische middelen voor een betere detectie van ingangsfouten kunnen de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met behulp waarvan het display op het scherm wordt vergroot. Zijn vermeldingen kunnen de klant corrigeren zolang het gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties zolang de klant kan worden gecorrigeerd totdat het op het bestelproces klikt.

2.6Alleen de Duitse taal is beschikbaar voor de sluiting van het contract.

2.7De bestelverwerking en contact vinden meestal plaats per e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem verstrekte e-mailadres van toepassing is op de bestelverwerking, zodat de door de verkoper verzonden e-mail kan worden ontvangen. In het bijzonder, in het gebruik van spamfilters, moet de klant ervoor zorgen dat alle derden die door de verkoper of door de bestelverwerking per e-mail kunnen worden verzonden.

3) Herroepingsrecht

3.1Consumenten zijn eigenlijk een herroepingsrecht.

3.2Verdere informatie over het herroepingsrecht ontstaat uit de intrekking van de verkoper.

3.3Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die niet behoren tot een lidstaat van de Europese Unie op het moment van de sluiting van het contract en hun enige verblijfs- en afleveradres bevinden zich buiten de Europese Unie op het moment van de conclusie van de contract.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1Tenzij anders vermeld van de beschrijving van de verkoper, zijn de opgegeven prijzen totale prijzen opgenomen in de wettelijke btw. Indien nodig worden extra bezorg- en verzendkosten afzonderlijk gespecificeerd in de respectieve productbeschrijving.

4.2Voor leveringen naar landen buiten de Europese Unie, verdere kosten in individuele gevallen, die de verkoper niet verantwoordelijk is en door de klant draagt. Deze omvatten bijvoorbeeld kosten voor de contante verzending door kredietinstellingen (bijvoorbeeld overdrachtsrechten, wisselkoerskosten) of invoerbelastingen of belastingen (b.v., tarieven). Dergelijke kosten kunnen worden gemaakt in termen van geldlevering, zelfs als de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maakt de klant de betaling, maar vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3De betalingsoptie / nl wordt / wordt aan de klant meegedeeld in de online winkel van de verkoper.

4.4Als de vooruitbetaling door overschrijving wordt overeengekomen, is de betaling onmiddellijk verschuldigd na de sluiting van het contract, op voorwaarde dat de partijen niet later zijn overeengekomen.

4.5Bij het betalen door middel van een betaalmethode die door Paypal wordt aangeboden, vindt de betalingsverwerking plaats via de PayPal PayPal (Europa) S.à R.l. Et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg ('Paypal'), profiteren van PayPal-gebruiksvoorwaarden, zichtbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua / useraging -Full of - Als de klant geen Paypal-account heeft - om geldig te zijn voor betalingen zonder PayPal-account, zichtbaar op https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

4.6Bij het selecteren van een betaalmethode die wordt aangeboden via de betalingsservice "Shopify-betalingen", de betalingsverwerking via de betalingsdienstverlener Shopify International Limited, Victoria-gebouwen, 2e verdieping, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland ('Zo: "Shopify"). De individuele betaalmethoden die worden aangeboden via Shopify worden aan de klant gecommuniceerd in de online winkel van de verkoper. Om betalingen te verwerken, kunnen Shopify Andere betalingsdiensten werken, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden van toepassing zijn, waarnaar de Klant indien nodig afzonderlijk kan worden opgemerkt. Verdere informatie over "Shopping Payments" is te vinden op internet op https://www.shopify.de/payments.

5) Levering en verzendvoorwaarden

5.1De levering van goederen vindt plaats op het verzendpunt naar het afleveradres dat door de klant is opgegeven, tenzij anders overeengekomen. Bij het hanteren van de transactie is het afleveradres opgegeven in de bestelverwerking van de verkoper doorslaggevend.

5.2Als het transportbedrijf de verzonden goederen naar de verkoper stuurt, was de klant als levering aan de klant niet mogelijk, de klant de kosten voor mislukte verzending. Dit is niet van toepassing indien de klant niet de omstandigheid heeft, die leidde tot de onmogelijkheid van levering of als hij tijdelijk werd verhinderd van de aanvaarding van de aangeboden prestaties, tenzij de verkoper de prestaties een redelijke tijd heeft aangekondigd. Bovendien is dit niet van toepassing met betrekking tot de kosten voor de opname als de klant effectief zijn recht op intrekking uitoefent. Voor de retourkosten, met de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht door de klant, is de verordening in het annuleringsbeleid van de verkoper van toepassing.

5.3Wanneer opgehaald, informeert de verkoper de klant eerst per e-mail dat de door hem bestelde goederen klaar is voor afhaling. Na ontvangst van deze e-mail kan de klant de goederen ophalen na overleg met de verkoper op de stoel van de verkoper. In dit geval worden er geen verzendkosten in rekening gebracht.

5.4Vouchers worden als volgt aan de klant overgelaten:

- per email

6) Beheer van titel

Als de verkoper van tevoren komt, behoudt hij het eigendom van de geleverde goederen tot volledige betaling van de gekochte aankoopprijs.

7) Aansprakelijkheid voor defecten (garantie)

7.1Als het gekochte ding een tekort is, zijn de regels van juridische gebreken van toepassing.

7.2De klant wordt gevraagd om te klagen voor geleverde goederen met duidelijke vervoersschade aan de bezorger en om de verkoper daarvan te informeren. Als de klant daar niet aan voldoet, heeft dit geen impact op zijn wettelijke of contractuele claims voor defecten.

8) Speciale voorwaarden voor de verwerking van goederen volgens bepaalde specificaties van de klant

8.1Volgens de inhoud van het contract, naast de levering van de goederen, heeft de verkoper de verwerking van de goederen dankt volgens bepaalde specificaties van de klant, de klant heeft de operator alle inhoud die nodig is voor verwerking, zoals teksten, afbeeldingen of afbeeldingen in de Bestandsindelingen opgegeven door de operator, opmaak-, beeld- en bestandsgroottes beschikbaar en geven het de nodige gebruiksrechten. De klant is verantwoordelijk voor de inkoop en de rechtenverwerving bij deze inhoud. De Klant legt uit en neemt de verantwoordelijkheid aan wie hij bezit het recht om de inhoud van de verkoper te gebruiken. Hij zorgt in het bijzonder ervoor dat er daardoor geen rechten van derden worden geschonden, met name auteursrechten, merk- en persoonlijkheidsrechten.

8.2De Klant toont de verkoper van claims van derden, die hen in verband met een overtreding van hun rechten kan beweren door het contractuele gebruik van de inhoud van de klant door de verkoper hierop. De klant neemt ook de redelijke kosten over van de nodige wettelijke verdediging, inclusief alle rechtbank en juridische uitgaven op een wettelijk bedrag. Dit is niet van toepassing als de inbreuk niet verantwoordelijk is voor de klant. De klant is verplicht de verkoper onmiddellijk, waarheidsgetrouw en volledig alle informatie die door derden vereist is, die nodig zijn voor het onderzoek van claims en defensie.

8.3De verkoper behoudt zich het recht voor om het verwerken van bestellingen te weigeren als de inhoud van de inhoud door de klant wettelijke of officiële verbodsfouten of tegen de goede manieren schendt. Dit geldt met name voor het aanbieden van constitutionele, racistische, xenofobe, discriminerende, beledigende, jeugd van gevaarlijke en / of geweld die de inhoud verheerlijkt.

9) Aflossing van actievouchers

9.1Coupons uitgegeven kosteloos door de verkoper in het kader van promoties met een bepaalde periode van geldigheid en die niet door de klant kunnen worden gekocht (vervolgens "actievouchers"), kunnen alleen in de online winkel van de verkoper worden ingewisseld en alleen in de gespecificeerde online periode.

9.2Actievouchers kunnen alleen worden ingewisseld door consumenten.

9.3Individuele producten kunnen worden uitgesloten van de voucheractie, op voorwaarde dat een overeenkomstige beperking is afkomstig van de inhoud van de actievoucher.

9.4Actievouchers kunnen alleen worden ingewisseld vóór het einde van het bestelproces. Een daaropvolgende compensatie is niet mogelijk.

9.5Slechts één actievoucher kan per bestelling worden ingewisseld.

9.6De waarde van de goederen moet minstens gelijk zijn aan het bedrag van de actievoucher. Elk resterende saldo wordt niet door de verkoper terugbetaald.

9.7Als de waarde van de actievoucher niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere betaalmethoden van de verkoper worden gekozen om het verschilbedrag te regelen.

9.8Het kredietbalans van een promotievoucher wordt niet in contanten of interesse betaald.

9.9De promotievoucher wordt niet vergoed indien de klant de goederen die in alle of gedeeltelijk betaalde goederen in het kader van zijn wettelijke herroepingsrecht terugkeert.

9.10De actievoucher is overdraagbaar. De verkoper kan het zich veroorloven met het bevrijden van effect op de respectieve eigenaar die de promotievoucher in de online winkel van de verkoper laat. Dit is niet van toepassing als de verkoper kennis of schromelijk nalatig onwetendheid heeft van niet-autorisatie, onvermogen of het gebrek aan representatieve toestemming van de respectieve eigenaar.

10) Aflossing van cadeaubonnen

10.1Vouchers, die kunnen worden gekocht via de online shop van de verkoper (hierna aangeduid als "cadeaubonnen"), kunnen alleen worden ingewisseld in de online winkel van de verkoper, tenzij anders vermeld van de voucher.

10.2Cadeaubonnen en resterende krediet van cadeaubonnen zijn ingewikkeld tegen het einde van het derde jaar na het jaar van de aankoop van de coupon. Het resterende krediet wordt bijgeschreven op de klant tot de vervaldatum.

10.3Geschenkbonnen kunnen alleen worden ingewisseld vóór het einde van het bestelproces. Een daaropvolgende compensatie is niet mogelijk.

10.4Slechts één cadeaubon kan per bestelling worden ingewisseld.

10.5Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt voor de aankoop van goederen en niet voor de aankoop van andere cadeaubonnen.

10.6Als de waarde van het cadeaubon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere betaalmethoden die door de verkoper aangeboden kunnen worden gekozen om het verschilbedrag te regelen.

10.7Het kredietbalans van een cadeaubon wordt niet geïnteresseerd in contanten.

10.8Het cadeaubon is overdraagbaar. De verkoper kan het zich veroorloven met het bevrijden van effect op de respectieve eigenaar die de giftvoucher in de online winkel van de verkoper inlaat. Dit is niet van toepassing als de verkoper kennis of schromelijk nalatig onwetendheid heeft van niet-autorisatie, onvermogen of het gebrek aan representatieve toestemming van de respectieve eigenaar.

11) Toepasselijk recht

11.1Voor alle juridische relaties van de partijen is de wet van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing op de uitsluiting van de wetten inzake de internationale aankoop van bewegende goederen. Voor de consument is deze keuze van de wet alleen in dit verband, evenals niet de bescherming die wordt verstrekt door dwingende bepalingen van de wet van de staat waarin de consument de gebruikelijke verblijfplaats heeft, wordt beroofd.

11.2Bovendien is dit recht op de wet niet van toepassing op consumenten met betrekking tot het wettelijke recht op intrekking, dat tot een lidstaat van de Europese Unie behoren op het moment van de sluiting van het contract en hun enige verblijfs- en afleveradres buiten het Europees Unie op het moment van de sluiting van het contract.

12) Jurisdictie

Indien de klant optreedt als een verkoper, is de rechtspersoon van bijzondere activa of publiekwetgeving, gebaseerd op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst van het kantoor van de verkoper. Als de klant haar hoofdkantoor buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft, is het bedrijfskantoor van de verkoper exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract als het contract of claims kan worden toegeschreven aan de contract van de professional of commerciële activiteit van de klant. De verkoper is echter in ieder geval het recht om het Hof op de maatschappelijke zetel van de klant in de voorgaande gevallen te bellen.

13) Alternatieve geschillenbeslechting

13.1De EU-commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op internet op de volgende link: https://ec.europa.eu/conumers/ODR

Dit platform dient als een contactpunt voor een buitengerechtelijke afrekening van geschillen die voortvloeien uit online aankoop- of servicecontracten met een consument.

13.2De verkoper is niet verplicht om deel te nemen aan een procedure voor geschillenbeslechting vóór een instructies van de consument.